Naujienos

2018-07-12 01:07:03

Civilinės saugos pratybos Rietavo savivaldybėje

2018 m. liepos 10 d. Rietavo savivaldybėje vyko savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybos, kuriose dalyvavo ir Telšių APGV Civilinės saugos skyriaus specialistai. Pratyboms buvo parinkta šiam laikotarpiui aktuali tema ,,Rietavo savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro, institucijų ir tarnybų veiksmai susidarius ekstremaliai situacijai užfiksavus afrikinio kiaulių maro užkratą ūkininko sodyboje Giliogirio k., Rietavo seniūnijoje“.

Pratybų tikslas – įvertinti ekstremaliųjų situacijų valdymo plano veiksmingumą, reagavimo į ekstremalią situaciją, ekstremalų įvykį strategiją ir procedūras.

Pratybų tikslui įgyvendinti iškelti uždaviniai, kurių pagalba įvertinti - savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano veiksmingumą, parengties tarnybų ir institucijų veiksmus. Taip pat įvertinti poveikį gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui, aplinkai ir būtiniausioms gyvenimo sąlygoms. 

Pratybos parodė, kad jose dalyvavusios institucijos yra tinkamai pasirengusios tokiai iškilusiai situacijai suvaldyti.