Civilinė sauga


Skyriaus veikla

Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyrius yra apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūrinis padalinys, koordinuojantis apskrities teritorijoje esančių savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklą civilinės saugos srityje, įgyvendinant jų pasirengimą  ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu.

Civilinės saugos sistemos uždaviniai:

- organizuoti ir palaikyti civilinės saugos sistemos pajėgų parengtį ir reikiamą materialinį ir techninį aprūpinimą;

- perspėti ir informuoti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

- organizuoti ir vykdyti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo darbus, atlikti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus;

- susidarius įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams ir ekstremaliosioms situacijoms, organizuoti ir vykdyti priemones, kuriomis siekiama atkurti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams ir gyventojams būtiniausias gyvenimo (veiklos) sąlygas.

 

 

.

Puslapis "Civilinė sauga" atnaujintas 2014-05-23